Konference "Euro - naše příští měna"

Vydáno

Dne 4.října 2007 uspořádal Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura ve spolupráci se společností Economia a.s.  konferenci věnovanou problematice budoucího začlenění České republiky do eurozóny. Nad konferencí převzal záštitu ministr financí Miroslav Kalousek.

Na konferenci byla diskutována tato témata:

  • Paradox vnímané inflace při přechodu na euro
  • Problematika maastrichtských konvergenčních kriérií
  • Přípravy na zavedení eura na Slovensku
  • Euro a čeští podnikatelé