Národní koordinační skupina

Za účelem koordinace technických příprav na zavedení eura v ČR byla v listopadu 2005 vládou ČR zřízena národní koordinační skupina. V čele NKS stojí vládou jmenovaný národní koordinátor pro zavedení eura. NKS zřizuje pracovní skupiny, jejichž úkolem je navrhovat řešení konkrétních odborných problémů.

ilustrace