Euro a Česká republika

Česká republika se 1. května 2004 stala členem Evropské unie. V přístupové smlouvě se zavázala k přijetí jednotné evropské měny. Termín, ke kterému bude ČR usilovat o přijetí eura, určí vláda. Členství v eurozóně je podmíněno splněním ekonomických a právních kritérií, které vymezila Maastrichtská smlouva.

ilustrace