Veřejnost

Scénář zavedení eura v České republice

Předchozí témata

Vydáno

Eurozóna a fiskální unie

Rostoucí fiskální kapacita je v zájmu ekonomické stability a vyšší výkonnosti eurozóny.

Novinky

Spotřebitelé

Aktuální téma

Přináší euro zdražování?

Při prvním zavádění eura do hotovostního oběhu na začátku r. 2002 se mezi veřejností rozšířil názor, že přechod na placení novou měnu způsobil výrazné zvýšení cen. Z Německa je ostatně známá slovní hříčka „Euro-Teuro“, což v českém překladu znamená „euro-draho“. V kontrastu s tímto pocitem však oficiálně měřená míra inflace žádný výrazný cenový skok nepotvrzovala, k určitému nárůstu cen došlo pouze v některých cenových okruzích, zejména u cen vybraných služeb. Navzdory těmto číselným statistikám se v zemích eurozóny šířilo povědomí, že zavedení společné evropské měny výrazně zvedlo ceny. ...celý článek

Nepřehlédněte

Eurobankovky

Ilustrační obrázek - Eurobankovky

Eurové bankovky mají jednotnou podobu ve všech zemích eurozóny. Jsou emitovány v sedmi nominálních hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 euro.

více

Euromince

Ilustrační obrázek - Euromince

Euromince mají přední stranu společnou a zadní stranu národní. Bez ohledu na svůj národní motiv jsou zákonným platidlem ve všech státech eurozóny.

více

Vaše otázky

Ilustrační obrázek - Vaše otázky

Otázky k zavedení eura, které zajímají spotřebitele. Pokud máte Vy sami nějakou otázku, pošlete email na adresu euro@mfcr.cz.

více

Novinky

Podnikatelé

Aktuální téma

Doporučené postupy pro duální označování spotřebitelských cen

Materiál s uvedeným názvem, který v rámci technických příprav na zavedení eura v ČR zpracoval Organizační výbor NKS, se věnuje problematice duálního označování cen v oblasti nákupů výrobků a služeb konečnými spotřebiteli. Tento nástroj spočívá v zákonem uložené povinnosti zobrazovat po určitou dobu vybrané peněžní částky současně v českých korunách a eurech, a to podle závazných pravidel pro přepočet peněžních částek. Touto cestou je vytvářena možnost rychlého a snadného porovnání peněžních částek v původní národní měně, s jejíž kupní silou jsou občané dobře obeznámeni, a týchž částek v nové měně euro, kterou si občané postupně osvojují. ...celý článek 

Příprava finančního sektoru

Ilustrační obrázek - Příprava finančního sektoru

VProblematika zaokrouhlování a duálního označování se řadí k důležitým náležitostem technických příprav finančního sektoru na zavedení eura.

více

Vaše otázky

Ilustrační obrázek - Vaše otázky

Otázky k zavedení eura, které zajímají podnikatele. Pokud máte Vy sami nějakou otázku, pošlete email na adresu euro@mfcr.cz.

více

Novinky

Studenti

Aktuální téma

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Diskuse o výhodách a rizicích plynoucích z členství v měnové unii se často opírá o poučky teorie optimálních měnových oblastí (Theory of Optimum Currency Areas, OCA). Za názornou ukázku analytických prací inspirovaných teorií optimálních měnových oblastí lze považovat dokument „Analýza stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, který od roku 2005 každoročně zpracovává Česká národní banka jako podklad pro rozhodování vlády ČR o připravenosti české ekonomiky ke vstupu do kursového mechanismu ERM II a k následnému přijetí společné evropské měny. … celý článek

Vědomostní kviz o euru

Ilustrační obrázek - Vědomostní kviz o euru

Vyzkoušejte si své znalosti o společné evropské měně v oblastech její historie, institucionálního uspořádání i teoretických východisek.

více

Euroškola Evropské centrální banky

Ilustrační obrázek - Euroškola Evropské centrální banky

Podívejte se do „Euroškoly", kde na Vás čeká celá řada her, interaktivních aplikací a publikací. Seznamte se zábavnou formou s eurovými bankovkami a mincemi.

více

Národní plán zavedení eura v ČR

Ilustrační obrázek - Národní plán zavedení eura v ČR

Základním dokumentem, který se věnuje technickým aspektům zavedení eura, je Národní plán zavedení eura v České republice. Tento dokument Vláda ČR schválila v dubnu 2007.

více

Novinky

Správa

Aktuální téma

Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek

Materiál s uvedeným názvem, který v rámci technických příprav na zavedení eura v ČR zpracoval Organizační výbor NKS,  podává ucelenou informaci o zásadách přepočtu peněžních částek mezi českou korunou a eurem v období zavádění eura. Prezentované zásady jsou společné pro všechny subjekty a tvoří podklad pro práce na podrobnějších pravidlech v dílčích oblastech, jichž se zavedení eura významným způsobem dotýká. ...celý článek

Euro v českém jazyce

Ilustrační obrázek - Euro v českém jazyce

Studie mapuje, jak se v českém tisku i jiných zdrojích zachází se stále více častým výrazem euro.

více

Vaše otázky

Ilustrační obrázek - Vaše otázky

Otázky k zavedení eura, které zajímají správní orgány. Pokud máte Vy sami nějakou otázku, pošlete email na adresu euro@mfcr.cz.

více

Novinky

Novináři

Tiskové zprávy

Novinky