Andrej Rant, Euro and Macroeconomic Stability

Vydáno

Konference "Deset let eura - inspirace pro Českou republiku"

viceguvernér Banka Slovenije

Po ukončení studií na Lublaňské univerzitě a krátkém působení v oblasti cestovního ruchu pracoval od roku 1973 v centrálním bankovnictví. V letech 1987–1988 byl ředitelem odboru výzkumu Národní banky Slovinska, poté až po současnost zastával funkci viceguvernéra (resp. zastupujícího guvernéra). Vedle toho vykonával řadu významných funkcí spojených s vypořádáním rozdělení bývalé Jugoslávie, vstupem Slovinska do evropských struktur a v letech 2004–2007 spolu předsedal Národnímu koordinačnímu výboru pro zavedení eura ve Slovinsku.