Elena Kohútiková, Euro: Anchoring Slovakia in the Turbulent Times

Vydáno

Konference "Deset let eura - inspirace pro Českou republiku"

výkonná ředitelka a členka představenstva VÚB Banky, Bratislava a bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Do roku 1982 pracovala v ZŤS Dubnica. Poté strávila osm let v Ekonomickém ústavu Slovenské akademie věd, kde úspěšně završila postgraduální studium a věnovala se ekonomickému výzkumu. V roce 1990 začala působit v bankovnictví. Nejprve nastoupila do tehdejší Státní banky československé v Bratislavě. Po vzniku Národní banky Slovenska (NBS) v roce 1993 se stala vrchní ředitelkou ekonomické sekce. V roce 1994 byla jmenována členkou bankovní rady NBS. Od března 2000 zastávala funkci viceguvernérky NBS, kdy byla po celé své estileté funkční období zodpovědná za měnovou politiku, operace na volném trhu, řízení aktiv v cizích měnách, risk management, vedení IT sekce a výzkumného odboru. Reprezentovala NBS v Ekonomickém a finančním výboru Evropské komise (EFC), ve Výboru pro mezinárodní vztahy Evropské centrální banky (IRC) a Výboru pro ekonomickou politiku OECD. Zastávala také funkci alternáta guvernéra NBS ve vrcholných orgánech Evropské centrální banky a Světové banky. V říjnu 2006 byla jmenována členkou představenstva VÚB a výkonnou ředitelkou divize finančních a kapitálových trhů. Zodpovídá mj. za úkoly spojené se zavedením eura, kde čerpá ze svých bohatých zkušeností z NBS, kde rovněž řešila otázky spojené s měnovou politikou a zavedením eura.