László Halpern, Ekonomické dohánění a reálné zhodnocování národních měnových kurzů

Vydáno

náměstek ředitele Ekonomického ústavu Maďarské akademie věd

Od roku 1974, kdy vystudoval na Korvínově univerzitě v Budapešti, pracuje v Institutu ekonomie Maďarské akademie věd, kde je v současnosti v pozici seniorního výzkumného pracovníka a zástupce ředitele. Rovněž působí jako výzkumný pracovník v programech zaměřených na mezinárodní obchod a mezinárodní makroekonomii na Centre for Economic Policy Research (CEPR) v Londýně. Obdobnou pozici zastává na William Davidson Institute při University of Michigan Business School. Vedle toho je hostujícím profesorem na Central European University v Budapešti a členem Výboru pro výzkum ČNB. Rozsáhle publikuje na téma teorie měnových kurzů, politiky měnového kurzu v zemích střední a východní Evropy, teorie makroekonomické stabilizace, chování podniků a mezinárodního obchodu. Konzultoval první maďarský privatizační program a spolupracoval s různými maďarskými vládními institucemi. Podílel se na řadě mezinárodních výzkumných projektů v rámci Evropské komise.