Michael Landesmann, Deset let eura - více konvergence, nebo divergence?

Vydáno

Konference "Deset let eura - inspirace pro Českou republiku"

vědecký ředitel WIIW, Vídeň

Je vědeckým ředitelem Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) a profesorem ekonomie na Johannes Kepler University v Linzu, kde je zároveň vedoucím katedry ekonomických teorií a kvantitativní ekonomie. Ve svém výzkumu se zaměřuje na mezinárodní ekonomii, ekonomický růst a strukturální změny. Podílel se autorsky i koordinačně na velké řadě mezinárodních výzkumných projektů (Evropská komise, ILO, NCTAD, Světová banka atd.). Mimo to je členem Coordinating Committee of the European Trade Study Group (ETSG), což je hlavní evropské akademické fórum v oblasti mezinárodní ekonomie. Dále byl členem skupiny poradců v oblasti ekonomické politiky pod vedením bývalého předsedy Evropské komise Romana Prodiho. Působil rovněž jako pedagog a člen Jesus College na University of Cambridge a tamtéž také na katedře aplikované ekonomie. Je řídicím editorem časopisu Structural Change and Economic Dynamics ve vydavatelství North Holland. Působil jako Schumpeter Research Professor na Harvard University a jako hostující profesor Graduate School of International Economics and Finance na Brandeis University. Dále hostoval na Bombay University, na univerzitách v Bologni, Modeně a Padově, Osace a také na Central European University a CERGE–EI v Praze.