Oldřich Dědek, Zahájení a úvodní slovo

Vydáno

Konference "Deset let eura - inspirace pro Českou republiku"

národní koordinátor pro zavedení eura

V roce 1978 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a až do roku 1992 pracoval jako výzkumný pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, kde v r. 1983 obhájil disertační práci. Poté přešel do SBČS na pozici zástupce ředitele Institutu ekonomie. V letech 1996–1998 působil jako poradce guvernéra ČNB a krátce i jako poradce předsedy vlády ČR. V období 1999–2005 zastával funkci viceguvernéra ČNB, s níž byla spojena též pozice alternujícího guvernéra ve Světové bance. Od června 2005 přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze problematiku finančních trhů a evropské ekonomické integrace, zodpovídá zde též za magisterský program ekonomického studia. V roce 2002 byl jmenován docentem Univerzity Karlovy v Praze v oboru ekonomie. V březnu 2007 byl vládou ČR jmenován Národním koordinátorem zavedení eura v ČR. Odborné vzdělání si doplňoval studijními pobyty na London School of Economics, University of Warwick či ve Federal Reserve Bank of Kansas City. Má bohatou publikační činnost zejména v oblasti monetární ekonomie.