Servaas Deroose, Bilance deseti let eura

Vydáno

Konference "Deset let eura - inspirace pro Českou republiku"

ředitel DG – ECFIN C, Evropská komise

Od prosince 2002 zastává pozici ředitele pro »Makroekonomii eurozóny a unie« na Generálním direktoriátu Evropské komise pro ekonomické a finanční záležitosti. Zodpovídá za sledování a analýzu ekonomické situace a makroekonomických politik v eurozóně, dále pak za vyhodnocování rozpočtových politik včetně Paktu stability a růstu a dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů, měnových politik a politik měnových kurzů eurozóny i ERM II. Pod jeho působnost spadá i problematika konvergence, zavádění eura a právní aspekty Ekonomické a měnové unie stejně jako analýza finančních trhů. Je šéf editorem následujících publikací Evropské komise: Quarterly Report on the Euro Area, Public Finances in EMU, Report on the Long–term Sustainability of Public Finances in the EU a Annual Report on the Euro Area. Zároveň je členem Ekonomického a finančního výboru Evropské komise, který se zabývá přípravou měsíčních zasedání výborů Ecofin a Eurogroup. V minulosti zastával funkci představitele Evropské komise v pracovní skupině, která vyjednávala revizi Paktu stability a růstu. Od roku 1985, kdy vstoupil do služeb Evropské komise, zastával řadu různých funkcí. Vedl oddělení zabývající se ekonomickými prognózami (1991–1995) a koordinací ekonomických politik (1996–2002). Studoval na univerzitě v Gentu, kde získal titul v oboru ekonomie. Na této univerzitě působil rovněž jako asistent pro výuku a výzkum (1979–1985) a v současnosti je členem poradního výboru na její ekonomické fakultě. Napsal četné odborné stati a výzkumné publikace na téma Paktu stability a růstu, ekonomických přizpůsobovacích procesů uvnitř evropské měnové unie, maastrichtských konvergenčních kritérií, koordinace ekonomických politik a ekonomického růstu v zemích Evropské unie.