Vladimír Špidla, Evropa, evropanství a euro

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Konference "Deset let eura - inspirace pro Českou republiku"

komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, Evropská komise, bývalý premiér ČR

Od roku 2004 je evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Od července 2002 do června 2004 byl premiérem České republiky. V letech 2001 až 2004 byl předsedou České strany sociálně demokratické. Po maturitě v roce 1970 studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie a prehistorie. Studia zakončil v roce 1976 doktorátem. Poté pracoval v řadě profesí včetně dělnických. V roce 1990 působil jako místopředseda pro školství, zdravotnictví, sociální věci a kulturu Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci. V letech 1991–1996 pracoval jako ředitel Úřadu práce tamtéž. V roce 1996 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny, kde působil jako předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Od 22. července 1998 do 12. července 2002 vykonával funkci 1. místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí.