Příručka připraveného podnikatele

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Jednou z priorit přípravných prací na zavedení eura v ČR bude vypracování informační brožury s pracovním názvem Příručka připraveného podnikatele. V uvedené příručce bude možné nalézt důležité informace o organizaci přechodu z české koruny na euro. Objasněny budou základní vlastnosti scénáře velkého třesku, stanovení oficiálního přepočítacího koeficientu, období duálního oběhu a další náležitosti. Upozorněno bude na nutné kroky, opatření a povinnosti, které podniky budou muset při zavádění eura vzít v úvahu.

Příručka se také zaměří na dílčí oblasti technických příprav, jimiž jsou:

  • Podnikové finance, změny v účetnictví a daních.
  • Právní aspekty zavedení eura a dopad na podnikatelské smluvní akty.
  • Adaptace informačních systémů na euro.
  • Příprava registračních pokladen na duální označování cen.
  • Předzásobení eurovou hotovostí.
  • Vliv eura na marketing a cenovou politiku firmy.
  • Školení zaměstnanců.

V příručce bude věnován prostor analýze možných dopadů přijetí eura na podnikání. Vyjmenovány budou hlavní přínosy a náklady společné evropské měny, upozorněno bude na příležitosti, které euro nabízí, stejně jako na možná rizika. Pozornost se zaměří i na praktické příklady, které vyhodnotí vliv eura na vybrané typy firem v různých odvětvích: maloobchod, hoteliérství, cestovní ruch, finanční služby, informační technologie a další.

Součástí příručky bude též kontrolní seznam úkolů (checklist). Vyjmenovány a rozčleněny do dílčích oblastí zde budou konkrétní činnosti, jimž by měl podnik při přípravách na zavedení eura věnovat pozornost. Tato pomůcka umožní sledovat, zda je pamatováno na všechny nezbytné úkoly a zda jsou tyto úkoly průběžně plněny.