Čtenářské tipy národního koordinátora

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Aktualizováno 30. 12. 2015

 

Máte chuť přečíst si něco o euru nebo kolem eura a nevíte, po čem zrovna sáhnout? A nebo stojíte bezradně nad záplavou odborných pojednání k tomuto tématu a nepohrdli byste nějakou jednoduchou navigací? Pak máte k dispozici těchto několik tipů na doporučenou četbu ve snaze ulehčit vaše rozhodování. Podělte se s námi o vaše čtenářské zážitky, s nimiž rádi seznámíme další navštěvovatele těchto stránek. euro@mfcr.cz

 

BALDWIN Richard, GIAVAZZI Francesco (editors): How to fix Europe’s monetary union, Views of leading economists. A VoxEU.org Book 249 s.

Titulní obálka knihyNa jednoduchou otázku nebývá často jednoduchá odpověď. Tato e-kniha neskrývá své ambice, klade-li si otázku, co je třeba udělat s eurozónou. Je logickým pokračováním starší e-knihy, která se zaměřila na příčiny krize eurozóny. A také zde je dána příležitost předním ekonomům, aby své názory vtělili do stručných a hutných esejí. Nastíněné představy se pohybují v širokém pásmu od požadavků na hlubší integraci k více národním řešením. Obtížně by se hledal úplnější a inspirativnější katalog námětů na vyspravení evropské měnové unie.

BALDWIN Richard, GIAVAZZI Francesco (editors): The Eurozone Crisis, A Consensus view of the cause and a few possible solutions. A VoxEU.org Book, 210 s.

Titulní obálka knihyPodařilo se této publikaci dosáhnout shody v pochopení příčin hluboké krize eurozóny? Je pravdivá základní teze, že spíše než o krizi veřejných financí šlo o klasickou zástavu privátních kapitálových toků, jejíž důsledky dopadly na bedra vládních financí? K zodpovězení položených otázek byla zvolena forma stručných a úderných příspěvků z pera světově renomovaných ekonomů, kteří vyřčeným tvrzením dodávají potřebou autoritu. Pro přemýšlivého čtenáře je tato e-kniha vynikajícím zdrojem myšlenek, poskládaných do logického celku.

 

 PISANI-FERRY Jean: The Euro Crisis and Its Aftermath. Oxford University Press, 2011, 206 stran.

Titulní obálka knihyBrilantně, srozumitelně a zasvěceně psaná kniha o příčinách a průběhu krizového období v eurozóně, jakož i o názorovém střetávání nad hledáním vhodné terapie. Autorovi nechybí ani kritický pohled na předkrizové fungování eurozóny a ani přesvědčení o nutnosti posílit základy jednotné evropské měny v zájmu zdárného pokračování evropského integračního projektu. Má-li někdo málo času na prodírání se záplavou expertíz věnovaných této zatěžkávací zkoušce eura, pak neprohloupí, soustředí-li se právě na tento titul.

 

DĚDEK Oldřich: Doba eura, Úspěchy i nezdary společné evropské měny. Linde Praha, 2014, 335 stran.

Titulní obálka knihyUcelené pojednání o historii eura od doby jeho vniku do bouřlivých událostí krizového období, testujícího životaschopnost projektu společné evropské měny. Připomenuty jsou četné dobové polemiky a popsány jsou reformy, zrozené ve víru krizových let. Faktografie evropské měnové integrace je též využívána k objasnění řady praktických aspektů fungování měnové politiky. Mírou detailu ve svém oboru ojedinělá publikace na českém trhu.

 

BALDWIN Richard, WYPLOSZ Charles: The Economics of European Integration (4th revised edition). McGraw-Hill Higher Education, 2012, 584 stran.

Titulní obálka knihyPohledná a průběžně aktualizovaná vysokoškolská učebnice evropské ekonomické integrace, která již má za sebou čtvrté vydání. Problematiku měnové integrace pokrývá v množství více než obvyklém. Samozřejmě nechybí fundovaný pohled na dluhovou krizi v eurozóně a na odezvu Evropské unie. V současné době patrně jeden z nejlepších učebních textů pro frekventanty kurzů ekonomické integrace. Velmi zdařilé a přístupné propojení literatury faktu s ekonomickou teorií.

 

BROWN Brendan: Euro on Trial, To reform or split up? Palgrave Macmillan, 2004, 188 stran.

Titulní obálka knihyČtenář nebude nechán na pochybách, že konzumuje dortík s notnou dávkou euroskeptických přísad. Bylo zavedení eura drahým a nákladným omylem? Koho volat k zodpovědnosti? A jak z této šlamastyky ven? Toto jsou příklady témat, o kterých kniha pojednává. Autorovi nelze upřít argumentační neotřelost a obratnost v rozvíjení spekulací o chmurné budoucnosti eura. Čtenář ať sám posoudí, jak úspěšné to jsou predikce.

 

DĚDEK Oldřich: Historie evropské měnové integrace, Od národních měn k euru. Beckova edice ekonomie, C. H. Beck, 2008, 260 stran.

Titulní obálka knihyKrédo knihy zní, že kdo chce skutečně porozumět důvodům vzniku jednotné evropské měny, neobejde se bez znalostí předchozích vzestupů a pádů lemujících dlouhou cestu evropské měnové integrace. Do těchto desek je vsazen ekonomický příběh končící vznikem eura. Pojat je místy i jako praktická učebnice monetární ekonomie, která řadu klíčových ekonomických pojmů objasňuje na matérii historie tápajícího směřování ke společné měně.

 

DYSON Kenneth (editor): The Euro at 10, Europenization, Power, and Convergence. Oxford University Press, 2008, 472 stran.

Titulní obálka knihyDesetileté výročí vzniku eura podnítilo vznik nemalého počtu knižních titulů, mezi nimiž zmiňovaný sborník určitě nepatří do druhé ligy. Svým žánrem vhodný spíš pro ekonomizující politology než pro politizující ekonomy. Nenaleznete žádné oslavné fanfáry eura, ale pokus o vybilancovaná hodnocení. Cenné jsou sondy do vybraných zemí eurozóny, které ukazují, jak rozmanité a klikaté mohou být cesty a cestičky evropských národů ke společné evropské měně.

 

EUROPEAN COMMISON: EMU @ 10, Successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union. European Economy, 2/2008, 328 s.

Titulní obálka knihyZevrubné hodnocení první dekády života jednotné evropské měny. Publikace plná tabulek, grafů a tematických boxů, které uspokojí i náročného analytika. Spolu se závěry Komise o přesvědčivém úspěchu eura jsou zmiňována i nenaplněná očekávání a z toho pramenící výzvy do budoucna. Neočekávejte nijak vzrušující zážitek z četby, úřednický styl vyjadřování vás může ukolébat k spánku. Zájemce o čísla a fakta však málokde nalezne na jednom místě podobné bohatství relevantních informací.   

FISHMAN Robert, MESSINA Anthony (editors): The Year of the Euro, The Cultural, Social, and Political Import of Europe’s Common Currency. University of Notre Dame Press, 2006, 314 stran.

Titulní obálka knihyFenomén společné evropské měny zdaleka nepřitahuje pozornost pouze ekonomů, nýbrž je předmětem rozsáhlého výzkumu mnoha dalších společenských věd. Chcete se např. něco dozvědět o ikonografii eurových bankovek, o souvislostech eura a pravicového politického extremismu, o pozici eura coby svorníku národní a evropské identity či o dopadech eura na domácí i kontinentální demokracii? Uvedený sborník čtivých statí vám bude zasvěceným průvodcem po tomto ekonomy mnohdy přehlíženém teritoriu.

 

GRAUWE Paul de: Economics of Monetary Union (tenth edition). Oxford University Press, 2014, 280 stran.

Titulní obálka knihyZdařilý produkt neustále kultivovaných snah autora o přístupný výklad teoretických základů evropské měnové integrace (v prodeji je již desáté vydání!). Typickým rukopisem je vměstnávání teoretických doktrín do obrázků, z nichž řada jakoby již znárodnila. Spolu s ohleduplným formalizovaným aparátem vhodné i pro studenty, kterým z matematiky jinak naskakuje husí kůže. Místy i lehce provokativní kritika úctyhodných autorit. Knihu lze řadit mezi nezpochybnitelné položky na seznamu povinné literatury.

 

GROS Daniel, THYGESEN Niels: European Monetary Integration (second edition). Pearson Education, 1998, 574 stran.

Titulní obálka knihyZasvěcený průvodce historií evropské měnové integrace od jejích počátků po 2. světové válce do vzniku eurozóny začínající zavedením bezhotovostního eura. Mistrné vsazení děje do dobových teoretických debat. Kniha možná odradí méně hloubavého čtenáře svou šíří záběru i mírně technickým podáním, nadchne ale každého seriózního zájemce o problematiku společné evropské měny. Zkrátka klasika se vším všudy.

 

ISSING Otmar: The Birth of the Euro. Cambridge University Press, 2008, 260 stran.

Titulní obálka knihyPaměti zasvěcenců, kteří „byli při tom“, vždy lákají příslibem unikátních informací. Autor knihy není nikdo méně významný než bývalý člen Výkonné rady ECB, odpovědný za měnovou politiku a výzkum. Navíc i vysokoškolský profesor, který si dovede uspořádat myšlenky do čtivého díla. Neočekávejte žádné choulostivé historky z měnové kuchyně ECB, ale fundovanou a zároveň i laikovi přístupnou obhajobu jejích oficiálních politik. Pokud vás opravdu zajímá, jak se dělalo euro, nudit se určitě nebudete.

 

LACINA Lubor a kol.: Měnová integrace, Náklady a přínosy členství v měnové unii. Beckova edice ekonomie, C. H. Beck, 2007, 538 stran.

Titulní obálka knihyUcelené zpracování problematiky evropské měnové integrace ve sborníku působícím vesměs homogenním dojmem. Vyvážený mix mainstreamové teorie a nezbytných faktografických znalostí, nastavený o reálie nových členských zemí EU. Solidní učební pomůcka nejen pro studenty vstřebávající rozsáhlý poznatkový fond ze starší i novější historie společné evropské měny. 

 

MARSH David: The Euro, The Politics of the New Global Currency. Yale University Press, 2009, 340 s.

Titulní obálka knihyKniha líčící dlouhou cestu k euru od vizí k realitě, kterou razily politické zájmy a střety hlavních protagonistů Německa, Francie, Velké Británie a USA. Lze doporučit každému, koho baví porozumět propletencům politiky a ekonomie, z nichž se rodí něco tak převratného, jako je jedna měna mezi dlouhodobými rivaly. Český čtenář se určitě procvičí ve schopnosti zvládat barvitější angličtinu. 

 

PADOA-SCHIOPPA Tommaso: The Euro and its Central Bank, Getting United after the Union. The MIT Press, 2004, 260 s. 

Titulní obálka knihyPoutavé poselství člověka (bývalého člena Výkonné rady ECB), který důvěrně zná stavební materiál, s nímž pracuje, a který hluboce věří ve smysl stavby, kterou sám pomáhal kolaudovat. Zaujat je pohled z větší výšky, který se na jedné straně neunavuje přílišnými detaily, aby na straně druhé dost sil zůstalo na popis celé kostry monumentálního díla, kterou pro autora představuje zavedení eura a vytvoření Evropské centrální banky.

 

TEMPERTON Paul (editor): The European Currency Crisis, What Change Now for a Single European Currency? Probus Publishing Company, 1993, 326 stran.

Titulní obálka knihyDůkaz, že i postarší dámy si mohou zachovávat svůj šarm. Ač datem poměrně již zasloužilý titul, obsahem vzrušující dokument o názorovém kvasu, který rozpoutala hluboká krize EMS v roce 1992. Ojedinělá kolekce fundovaných zamyšlení nad příčinami krize i nad dalším osudem projektu společné měny, kterému v uvedené době mnozí již vystrojovali pohřeb.

 

TOWNSEND Malcolm: The Euro and Economic and Monetary Union, An historical, institutional and economic description. John Harper Publishing, 2007, 318 s.

Titulní obálka knihyIdeální kniha pro ty, co jsou poněkud unaveni přemíláním učebnicových znalostí o historii i současnosti eurozóny a rádi by pronikli do většího detailu. Pokud čtenáři nevadí či dokonce vyhovuje lpění autora na úzkém kontaktu s dikcí hlavních evropských smluv, odměnou mu bude zasvěcený pohled do členitého reliéfu institucionálního fungování eurozóny. 

 

ZESTOS George: European Monetary Integration, The Euro. Thompson South-Western, 2006, 269 stran.

Titulní obálka knihyPokud hledáte instruktora pro zrychlený kurz euroškoly, který do výuky zahrne vše důležité, co zahrnuto být má, a nezatěžuje tím, bez čeho se obejít dá, potom jste u správného zdroje. K tomu tu a tam narazíte na zajímavé pikantérie, které okořeňují pro někoho jinak nudnou matérii. I tento typ žánru má své místo v literatuře o euru, byť náročnější čtenář může mít pocit, že sleduje telenovelu. I profesionálně napsaná telenovela však má svoji poznávací hodnotu.