Kalendář

ilustrace

Euro: mít, či nemít?

Pozvánka na besedu s národním koordinátorem o přínosech a rizicích eura v ČR.

Kdo se bojí eura?

Evropská platforma Masarykovy demokratické akademie zve na diskuzi, která proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2015 od 18 hodin v pražském Lidovém domě.

Zavedení eura v době dluhové krize

Je ekonomicky rozumné přijmout ve střednědobém výhledu v České republice euro? Jak by se tento krok projevil na fungování národní ekonomiky? Jak velké legislativní změny by zavedení přineslo? Co je v následujícím programovacím období novinkou a co naopak zůstává stejné?

Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy

NEWTON College, a.s. ve spolupráci s Evropským hnutím v České republice zve na vědeckopopularizační konferenci, pořádanou v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace.

Termín konání: 21. listopad 2014

Místo konání: Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno

Doba trvání: 9:00 - 16:00

Více informací o programu konference lze získat na stránkách www.eu_vyzkum.eu.

Veřejné slyšení petičního výboru Senátu k "Petici pro korunu"

Výbor Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice zve na veřejné slyšení k senátnímu tisku č. 292 - "Petice pro korunu“ s následujícím programem:

 • ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO (senátor Jaromír JERMÁŘ, předseda výboru)
 • ZÁMĚR PETICE Č. 4/14 A JEJÍ ODŮVODNĚNÍ (Ing. Jan ZAHRADIL, europoslanec, předseda petičního výboru; prof. Ing. Josef ŠÍMA, ekonom, vysokoškolský učitel a rektor CEVRO Institutu; Ing. Richard SULÍK, ekonom, europoslanec)
 • STANOVISKA ZÁSTUPCŮ DOTČENÝCH INSTITUCÍ A ORGANIZACÍ (za Ministerstvo financí prof. Ing. Oldřich DĚDEK, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR; za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  Ing. Jiří HAVLÍČEK, MBA, náměstek ministra; za Českou národní banku doc. Mgr. Tomáš HOLUB, Ph.D., ředitel Sekce měnové a statistiky ČNB)
 • SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Veřejné slyšení se koná dne 11. listopadu 2014 od 10:00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“. Prezence účastníků je od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“.

Účast je nutné potvrdit do 7. listopadu 2014 na tel. č. 257 072 511. Počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu.

Eurozóna, euro a Česká republika

Skupina Progresivní Aliance Socialistů a Demokratů v Evropském parlamentu pod záštitou europoslankyně Zuzany Brzobohaté ve spolupráci s družstvem pro ekonomická, politická a sociální studia FONTES RERUM pořádají konferenci
s názvem Eurozóna, euro a Česká republika. Na konferenci vystoupí:

 • Jan Mládek – ministr průmyslu a obchodu ČR
 • Martin Filko – hlavní ekonom ministerstva financí SR
 • Peter Havlík – WIIW a IIASA, Rakousko
 • Pavel Mertlík – bývalý ministr financí a rektor BIVŠ
 • Oldřich Dědek – národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
 • Jaroslav Šulc – ekonom, ČMKOS

-

Enterprice and competitive environment

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 6. a 7. března 2014 v pořadí 17. mezinárodní konferenci s názven Enterprice and Competitive Environment. S úvodními prezentacemi vystoupí:

 • Oldřich Dědek, Chief Coordinator for Euro Adoption in the Czech Republic, Economics Professor, Charles University in Prague
 • Gerhard Hanappi, Economics Professor, Ad Personam Jean Monnet Chair for Political Economy of European Integration, Vienna University of Technology
 • Václav Muchna, CEO & Chairman of the Board, Y Soft, Masarykova univerzita Brno

Budoucnost Eurozóny ve světle výsledku voleb v Německu

Odborný seminář s uvedeným názvem pořádá Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Vojtěchem Mynářem. Jako řečníci zde vystoupí

 • prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
 • prof. Ing. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR
 • Ing. Miroslav Zámečník, ekonomický expert
 • PhDr. Petr Teplý, Ph.D., odborný asistent na IES FSV UK a VŠE

Seminář se koná ve čtvrtek 10. října 2013 v době 17:00 - 18:30, budova IES, místnost 109, Opletalova 26, Praha 1