Budoucnost Eurozóny ve světle výsledku voleb v Německu

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Odborný seminář s uvedeným názvem pořádá Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Vojtěchem Mynářem. Jako řečníci zde vystoupí

  • prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
  • prof. Ing. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR
  • Ing. Miroslav Zámečník, ekonomický expert
  • PhDr. Petr Teplý, Ph.D., odborný asistent na IES FSV UK a VŠE

Seminář se koná ve čtvrtek 10. října 2013 v době 17:00 - 18:30, budova IES, místnost 109, Opletalova 26, Praha 1