Organizační výbor NKS

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Organizační výbor NKS byl zřízen jako odborné, technické a administrativní zázemí národní koordinační skupiny a národního koordinátora. Působí v rámci organizační struktury ministerstva financí. Členové tohoto výboru se mohou účastnit jednání NKS a pracovních skupin.

Organizační výbor NKS vyvíjí řadu dalších aktivit:

  • Podílí se na rozpracovávání každoročního plánu práce národní koordinační skupiny a na následném vytváření podkladových materiálů pro hodnocení její činnosti.
  • Přímo se podílí na zajištění plnění úkolů jednotlivých pracovních skupin, zejména po metodické a konzultativní stránce.
  • Zajišťuje komunikaci s odbornou veřejností, výzkumnými institucemi, orgány státní správy, profesními a zájmovými sdruženími.
  • Udržuje kontakty se zahraničními pracovišti obdobného charakteru a sleduje zahraniční zkušenosti s procesem zavádění eura.
  • Je zapojen do pracovních skupin Evropské komise PAN II (Public Administration Network) a DirCom.
  • Zpracovává vlastní metodické texty, pořádá semináře a konference.