Stažení korunového oběživa

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Motivový obrázekOde dne zavedení eura se zákonným platidlem na území České republiky stane měna euro, která ve všech peněžních funkcích nahradí českou korunu. S okamžitou účinností euro začne být používáno v bezhotovostním platebním styku. Plná adaptace hotovostního oběhu na placení eurem bude ale vyžadovat stažení značné masy korunových bankovek a mincí. Národní plán zavedení eura uvažuje s kombinací vícero kanálů, jejichž prostřednictvím bude korunové oběživo co nejrychleji nahrazováno nově platným eurovým oběživem.


VÝMĚNA HOTOVOSTI

Ode dne zavedení eura bude možné na pobočkách ČNB, v obchodních bankách a u dalších vybraných subjektů vyměňovat korunové bankovky a mince za eurové oběživo. Národní plán zavedení eura počítá s bezplatnou výměnou hotovosti po dobu nejméně šesti měsíců od data zavedení eura. Příslušným zákonným zmocněním budou upraveny technické náležitosti výměny oběživa, např. hodnota či maximální počet kusů bankovek a mincí pro jednu výměnu. Obchodní banky patřičným způsobem upraví informační systémy a procesy pro provádění pokladních a směnárenských operací.

Po uplynutí období bezplatné výměny u širokého spektra subjektů budou výměnu korunového oběživa za eurové provádět již jen pobočky ČNB. U mincí bude výměna možná po dobu pěti let (doba prekluze). O délce doby pro výměnu bankovek bude rozhodnuto dodatečně. Doba prekluze však bude stanovena dostatečně dlouhá v řádu desítek let.


DUÁLNÍ OBĚH

Uzákoněno bude přechodné období duálního oběhu, nazývané též paralelní oběh či duální cirkulace. Během této doby bude možné současně s eurem platit v obchodní síti též dosluhujícími korunovými bankovkami a mincemi. Národní plán předjímá trvání duálního oběhu v rozsahu dvou kalendářních týdnů od data přijetí eura. Po ukončení této lhůty korunové bankovky a mince pozbydou vlastnost zákonného platidla.

Období duálního oběhu bude klást zvýšené nároky na obchodníky. Jejich povinností bude na jedné straně přijímat při placení od zákazníků české koruny, současně však budou povinni vydávat zpět jen eurové oběživo. Účelem tohoto opatření je přispět k co nejrychlejšímu stažení korunových bankovek a mincí z oběhu.


ULOŽENÍ HOTOVOSTI NA ÚČET

Nejvhodnější formou výměny postradatelné hotovosti v české měně je její uložení v předstihu na bankovní účet, načež banka provede bezplatnou konverzi korunových částek na eurové. Občané se tím vyhnou vystávání front na výměnu hotovosti, které mohou vzniknout bezprostředně po přijetí eura. Po datu přijetí eura si lze eurovou hotovost podle potřeby vyzvednout, nejpohodlněji vybráním z bankomatu. V tomto duchu budou ČNB i obchodní banky vyvíjet potřebnou komunikační aktivitu vůči svým klientům.

Korunové bankovky a mince budou prostřednictvím bank soustřeďovány na pobočkách ČNB nebo na jejích detašovaných pracovištích, kde bude probíhat jejich likvidace. ČNB dohodne s bankami a s příslušnými bezpečnostními složkami a agenturami racionální formy transportů stažené hotovosti.