Kritérium úrokových sazeb

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Aktualizováno 7. 12. 2020
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce

Motivový obrázekKritérium úrokových sazeb vyžaduje, aby průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu EU v průběhu jednoho roku před šetřením nepřekračovala o více než 2 procentní body průměrnou úrokovou sazbu nejvýše tří členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Pro měření úrokových sazeb se používají výnosy desetiletých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů.

Česká republika si dlouhodobě zachovává důvěru finančních trhů. Vykazuje bezpečnou míru zadluženosti, nízkou míru inflace a stabilní kurz, příznivou obchodní bilanci. To vše jsou faktory, které se zúročují v nízkých rizikových přirážkách ve výnosech vládních dluhopisů.

Česká republika dlouhodobě bez problémů plní kritérium úrokových sazeb.

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vývoj plnění úrokového kritéria
Referenční hodnota 6,9 6,7 6,1 6,3 5,4 6,2 6,4 6,2 5,9 6,0 5,3
Česká republika 6,3 4,9 4,1 4,8 3,5 3,8 4,3 4,6 4,8 4,2 3,7
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Referenční hodnota 5,1 6,4 3,8 3,8 4,1 3,3 3,9 3,5 * *
Česká republika 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 1,0 2,0 1,5 1,1p 0,9p

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky. Různé roky.

Poznámka: Údaje označené indexem p jsou prognózované hodnoty, převzaté z dokumentu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2020. Výhled dlouhodobých úrokových sazeb na roky 2020 – 2021 nebyl pro referenční země pro výpočet hodnoty kritéria v konvergenčních programech a programech stability k dispozici, proto nejsou uvedeny prognózované referenční hodnoty pro roky 2020 a 2021.