Pracovní skupina pro informatiku a statistiku

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Gestor: Ministerstvo vnitra

Úkoly pracovní skupiny pro informatiku a statistiku jsou zejména:

  • Identifikace věcného rozsahu technické konverze velkých statistických a finančních informačních systémů.
  • Identifikace věcného rozsahu technické konverze vnitropodnikových informačních systémů.
  • Identifikace věcného rozsahu technické konverze platebních a zúčtovacích systémů.
  • Identifikace věcného rozsahu technické konverze účetnictví, platebních terminálů, bankomatů a prodejních automatů fungujících na mince a bankovky.
  • Identifikace věcného rozsahu technické konverze statistických ukazatelů.
  • Identifikace věcného rozsahu technické konverze dalších systémů.
  • Identifikace časových nároků na provedení konverze informačních systémů.
  • Vypracování odhadu nákladů na technickou konverzi včetně nákladů na školení.
  • Vydávání doporučení k úpravám informačních systémů, která zamezí vzniku neopodstatněných a nadměrných nákladů souvisejících se zavedením eura.
  • Poskytování základních metodických doporučení pro konverzi finančních a statistických informačních systémů v průřezu celé ekonomiky.

Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a České národní banky.

 

Výstupy pracovní skupiny a související dokumenty

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro informatiku a statistiku
Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR – 2010.