Pracovní skupina pro legislativu

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Úkoly pracovní skupiny pro legislativu jsou zejména:

  • Vypracování návrhu způsobu implementace závazných právních předpisů ES a ECB o zavedení eura, které se týkají zejména zásady kontinuity smluv, způsobu přepočtu podle konverzního kurzu a pravidel zaokrouhlování.
  • Vypracování návrhu zásad Obecného zákona o zavedení eura.
  • Vypracování přehledu vnitrostátních právních předpisů, které bude nutné měnit v souvislosti se zavedením eura.
  • Vypracování harmonogramu přijímání právních předpisů v souvislosti se zaváděním eura v České republice.
  • Stanovení kontrolních termínů postupu legislativních prací.

Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu vlády ČR, České národní banky, České bankovní asociace a Svazu měst a obcí.

 

Výstupy pracovní skupiny a související dokumenty

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro legislativu
Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR - 2010.