Informace o rezignaci národního koordinátora

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Dne 31. ledna 2017 podal národní koordinátor pro zavedení eura v České republice Oldřich Dědek rezignaci ze své funkce ke dni 28. února 2017.

Tento svůj krok odůvodnil rozhodnutím prezidenta České republiky pana Miloše Zemana jmenovat jej členem Bankovní rady České národní banky s účinností od 13. února 2017. Funkce národního koordinátora je spojena s výkonem funkce předsedy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR, který zde zastupuje zájmy Ministerstva financí. Tato funkce je proto neslučitelná se členstvím v nejvyšším řídícím orgánu ČNB.

 

 


 

Související informace:

Odborný profil - prof. Ing. Oldřich Dědek

prof. Ing. Oldřich Dědek

Oldřich Dědek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a až do r. 1992 pracoval jako výzkumný pracovník Ekonomického ústavu ČSAV. Odborné vzdělání si doplňoval studijními pobyty na London School of Economics, University of Warwick a ve Federal Reserve Bank of Kansas City. V letech 1996-98 působil jako poradce guvernéra České národní banky a krátce i jako poradce předsedy vlády ČR. V období 1999-2005 zastával funkci viceguvernéra ČNB. Od r. 2005 přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy problematiku finančních trhů a evropské ekonomické integrace. Je autorem dvou knižních monografií věnovaných euru: Historie evropské měnové integrace, Od národních měn k euru (C. H. Beck 2008) a Doba eura, Úspěchy i nezdary společné evropské měny (Linde Praha 2014).

Od 28. března 2007 do 28. února 2017 vykonával funkci národního koordinátora pro zavedení eura v ČR.