Konference "Euro-naše příští měna" se konala 4. října 2007

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura uspořádal ve spolupráci se společností Economia a.s. konferenci věnovanou problematice budoucího začlenění České republiky do eurozóny. Nad konferencí převzal záštitu ministr financí Miroslav Kalousek, který pozdravil přítomné úvodním projevem. Jako hlavní host konference vystoupil slovenský vládní zmocněnec pro zavedení eura Igor Barát. Mezi pozvanými řečníky byli přední čeští ekonomové z oblasti akademické sféry i z praxe. Přednesené příspěvky byly zaměřeny jak na výzkumná témata související s přechodem na společnou měnu, tak praktické aspekty Národního plánu zavedení eura v ČR.

Doplňují materiály


Multimediální prezentace :

Upozornění pro uživatele:jedná se o AV přenos kompletního záznamu celodenní konference, včetně plného obsahu prezentovaných materiálů. S ohledem na obsáhlý soubor, došlo k rozložení záznamu celé konference na 4 hlavní bloky, dle programu. Záznamy můžete ohodnotit -  hlasovat, jak se Vám prezentace líbily (pod odkazem "% Polls").