Problematika eura diskutována na semináři v Poslanecké sněmovně

Vydáno

Národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek a členové Pracovní skupiny pro informatiku a statistiku se zúčastnili semináře "Euro v České republice", pořádaného  parlamentním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Účelem semináře, který uvedl předseda výboru Tom Zajíček, bylo informovat o současných aktivitách zaštítěných Organizačním výborem Národní koordinační skupiny a Pracovní skupinou pro informatiku a statistiku.

Mezi pozvanými hosty byli též zástupci

  • ze Slovenska (A. Kotián, předseda Pracovní skupiny pro informatiku a statistiku, Ministerstvo financí) a
  • ze Slovinska (M. Ambrož, předseda Pracovní skupiny pro informace a komunikaci, Ministerstvo pro veřejnou správu),

kteří seznámili přítomné se svými zkušenostmi s přípravou státní správy na zavedení eura ve svých zemích.