Senát odmítl požadavek na vyjednání trvalé výjimky v otázce přijetí eura

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Senát Parlamentu České republiky na svém zasedání dne 25. února 2015 odmítl požadavek organitárorů Petice pro korunu, požadující vyjednání trvalé výjimky a vypsání jednorázového referenda v otázce přijetí eura. Tuto petici, ktrou iniciovala Občanská demokratická strana v loňském roce před volbami do Evropského parlamentu, podpořilo na 65 tisíc občanů.

Ve svém usnesení senát konstatoval následující skutečnoti:

  • Občané, kteří se v referendu většinově vyjádřili ke vstupu do EU, znali závazky ze vstupu plynoucí, z nichž jedním bylo přijetí eura.
  • Kolem 80 % exportu ČR jde do zemí EU a vlastní měna není vzhledem k měnícímu se kurzu vždy výhodná.
  • Přínos členství ČR v EU činí 333 mld. Kč, představuje 72 tisíc pracovních míst. Bez členství v EU bylo HDP ročně o 2 % nižší, což by způsobilo vyšší nezaměstnanost.

Na základě výše uvedených důvodů Senát podpořil stanovisko vlády k přijetí eura za předpokladu, že:

  • ČR začne plnit stanovené ekonomické ukazatele v konvergenčním programu, a to zejména ty, které se týkají zadluženosti ČR,
  • pro ČR to bude výhodné.