Vláda přijala doporučení MF a ČNB zatím nestanovit cílové datum přijetí eura

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou doporučily prozatím nestanovit cílové datum přijetí eura v České republice. Toto společné doporučení, které vychází z dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, přijala vláda na svém zasedání dne 12. prosince 2018.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva financí ze dne 12. prosince 2018.