Evropská centrální banka

Centrální bankou pro měnu euro je Evropská centrální banka. Pověřena je prvořadým cílem cenové stability na území eurozóny. Vybavena je rozsáhlou nezávislostí, současně ale i odpovědností vůči občanům eurozóny. ECB má renomé respektované monetární autority s příkladnými výsledky na poli cenové stability.

ilustrace

Eurosystém

Eurosystém je měnový orgán eurozóny složený z ECB a národních centrálních bank zemí EU, které přijaly euro jako zákonnou měnu. Odpovídá za udržování hodnoty eura a podporuje evropskou finanční integraci. Členové Eurosystému jsou podílníky ECB, do níž vložili stanovený základní kapitál.

Řídící orgány ECB

Nejvyšším řídícím orgánem ECB je Rada guvernérů, v níž zasedají guvernéři všech národních centrálních bank zemí eurozóny a šest členů Výkonné rady v čele s prezidentem ECB. Tato rada určuje měnovou politiku eurozóny. Hlavní tváří eurozóny je prezident ECB, který úzce komunikuje s představiteli evropských institucí.

Měnová strategie ECB

ECB je pověřena mandátem prvořadého cíle cenové stability. Kvantitativní upřesnění tohoto cíle je podáno v měnové strategii ECB. Ve střednědobém horizontu by se meziroční míra spotřebitelské inflace měla pohybovat těsně pod 2 %. ECB se může vykázat přesvědčivými výsledky při plnění tohoto cíle.

Nezávislost a odpovědnost

Důsledná nezávislost vyvažovaná odpovědností tvoří významnou součást právního ukotvení a každodenního fungování Evropské centrální banky. Nezávislost ECB má rovinu institucionální, personální, instrumentální a finanční. Odpovědnost ECB je založena na důvěře veřejnosti a na trvalém dialogu s hlavními partnery.