Eurobarometr hlásí nárůst důvěry v euro

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Logo EurobarometrStandardní eurobarometr představuje rozsáhlý výzkum veřejného mínění, který Evropská komise provádí dvakrát do roka za účelem zjišťování nálad evropské veřejnosti v otázkách evropské politické situace a hospodářského života. V pořadí již 81. šetření s uvedeným zaměřením proběhlo v období od 31. května 2014 do 14. června tohoto roku, a to nejen v 28 členských státech EU, ale též v 5 kandidátských zemích (Černá Hora, Island, Makedonie, Srbsko, Turecko). S jeho prvními výsledky byla veřejnost seznámena červenci 2014.

Součástí statistického dotazování byly též otázky zaměřené na zjišťování podpory evropské hospodářské a měnové unie s jednotnou měnou euro. Obdržené výsledky byly publikovány jak za Evropskou unii jako celek, tak po jednotlivých členských zemích.

Agregovaná data za EU vypovídají o tom, že většina Evropanů, konkrétně 55 %, podporuje hospodářskou a měnovou unii s měnou euro. Oproti předchozímu standardnímu eurobarometru to představuje zvýšení o 3 procentní body. Proti tomu 36 % euro odmítá, což je o 5 procentních bodů méně než při minulém šetření. Tzv. index podpory eura, konstruovaný jako rozdíl mezi podílem odpovědí pro a podílem odpovědí proti, se zvýšil o 8 bodů (z +11 na +19), což je jeden z nejvyšších přírůstků od doby, kdy euro bylo zavedeno v hotovostní podobě bankovek a mincí. Markantní jsou však rozdíly mezi podporu eura v zemích eurozóny na jedné straně a v zemích mimo eurozónu na straně druhé. Zatímco dvě třetiny Evropanů žijících v eurozóně euro podporují (67 % pro a 26 % proti), mimo eurozónu je pro euro 32 % a proti 57 %.

Výsledky za jednotlivé členské země ukazují, že ve 22 členských státech absolutní většina respondentů hodnotí euro pozitivně. Nemálo je i států s více než dvou třetinovou podporou eura: Estonsko (80 %), Slovinsko (79 %), Lucembursko (78 %), Belgie (78 %), Nizozemsko (76 %). Finsko (76 %) a Německo (66 %). Proti tomu země s většinovým podílem odpůrců eura jsou Švédsko (77 %), Velká Británie (73 %), Česká republika (73 %), Dánsko (66 %), Polsko (47 %) a Bulharsko (42 %). Žádná z uvedených zemí není součástí eurozóny.

Ve srovnání s předchozím standardním eurobarometrem podpora eura vzrostla v 19 členských státech. Nejvíce to bylo v Lotyšsku (+15 procentních bodů), které zavedlo euro v lednu 2014. Velký přírůstek podpory eura byl zaznamenán též na Kypru (+9), v Portugalsku (+9) i Řecku (+7). Pozitivní vztah k euru se stal převažujícím názorem v Litvě, která zavede euro začátkem příštího roku. Proti tomu v šesti zemích se zvýšil podíl odpůrců eura, nejvíce pak v Bulharsku o 6 procentních bodů.