Zveřejnění studie vlivu zavedení eura na ekonomiku České republiky

Vydáno

Na ministerstvu financí se dne 21. ledna 2008 konala tisková konference k závěrům Studie o vlivu zavedení eura na ekonomiku České republiky. Studie byla vypracována týmem ekonomů Mendelovy univerzity v Brně pod vedením doc. Ing. Lubora Laciny, Ph.D.

Tisková konference proběhla za účasti národního koordinátora pro zavedení eura v ČR doc. Ing. Oldřicha Dědka, CSc., který při té příležitosti vyjádřil přesvědčení, že "vypracovaná studie vnese do probíhající veřejné debaty o zavedení eura v České republice srozumitelné argumenty podložené konkrétními údaji a propočty".