Budoucnost eurozóny a role České republiky

Vydáno

Mezinárodní konferenci s uvedeným názvem pořádá Evropské hnuti v České republice ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, Úřadem vlády ČR, Polským předsednictvím v Radě EU a Francouzským velvyslanectvim v ČR.

Datum konání: pondělí 24. října 2011, od 14:00 do 19:00 hodin.
Místo: Malostranský palác v Praze (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Malostranské náměstí 25).

Na konferenci vystoupí:
VOJTĚCH BELLING, státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
PAT COX, bývalý předseda Evropského parlamentu, předseda European Movement International
OLDŘICH DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR, Ministerstvo financí
VLADIMÍR DLOUHÝ, člen Národní ekonomické rady vlády, ekonomický poradce Goldman Sachs
PIERRE LEVY, velvyslanec Francouzské republiky v ČR
PAVEL MERTLÍK, hlavní ekonom Raiffeisenbank a bývalý ministr financí
JAN MICHAL, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR
JAN MLÁDEK, stínový ministr financí za ČSSD, předseda družstva Fontes Rerum
DARIUSZ ROSATI, poslanec polského Sejmu, bývalý ministr zahraničí a člen Rady monetarní politiky Polské národní banky
MIROSLAV SINGER, guvernér České národní banky
RADEK ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost
MARTIN ŠUSTER, ředitel odboru výzkumu, Slovenská národní banka
JOSEF ZIELENIEC, předseda Evropského hnutí v ČR

Cílem konference je reflektovat aktualní situaci, v níž se nachází eurozóna, a především nastínit perspektivy dalšího vývoje. Zvláštní důraz bude kladen na roli zemí střední Evropy a na pozici, kterou by v dalším vývoji měla zaujmout Česká republika. Diskuse je určena pro české představitele, kteří se vývojem evropské integrace a eurozóny zabývají na úrovni politických stran, státni správy, soukromého sektoru, výzkumných organizací, akademických pracovisť a médií.

Tlumočeni do češtiny a angličtiny je zajištěno.

Organizátoři prosí o potvrzeni účasti do středy 19. října na e-mail registrace@europeanmovement.cz.