MF a ČNB doporučily termín přijetí eura zatím nestanovovat

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou doporučily prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tudíž v roce 2016 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Toto společné doporučení, které vychází z dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, přijala vláda na svém zasedání dne 21. prosince 2015.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva financí ze dne 22. prosince 2015.