Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o činnosti NKS za rok 2016

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Vláda na svém zasedání dne 15. února 2017 vzala na vědomí materiál Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2016. Tento materiál předložilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími členy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice.