Národní plán zavedení eura

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 17. 4. 2018
  • Nový dokument

Národní plán zavedení eura v ČR
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2007 č. 353.

První část Národního plánu obsahuje základní informace o zavedení eura v České republice. Popsán je scénář jednorázového přechodu na euro a časový harmonogram zavedení eura od rozhodnutí vlády euro zavést až po nahrazení českých korun eury při běžném placení. Vymezeny jsou základní zásady, které budou při zavádění eura respektovány.

Druhá část Národního plánu podrobně rozpracovává náležitosti zavedení eura v dílčích oblastech české ekonomiky. Definovány jsou úkoly, které je zapotřebí v souvislosti se zavedením eura splnit. Od bank se očekává zajištění distribuce eurové hotovosti, zabezpečení výměny české hotovosti na eura, zavedení eura do bezhotovostního oběhu aj. Od podniků a podnikatelů zavedení eura bude vyžadovat zejména zajištění duálního označování cen, přípravu informačních systémů na zavedení eura a zvážení předzásobení eurem. V oblasti legislativy vznikne v souvislosti se zavedením eura Obecný zákon, který bude upravovat nezbytná opatření související se zavedením eura jako zákonného platidla v ČR. Velký důraz je kladen na komunikační kampaň, která by měla přispět k hladkému a bezproblémovému přechodu na jednotnou evropskou měnu.

 

National Euro Changeover Plan for the Czech Republic

 

Zprávy o plnění Národního plánu

Národní plán zavedení eura v ČR předjímá své průběžné aktualizace. S ohledem na nestanovený termín zavedení eura Národní koordinační skupina přijala rozhodnutí, že aktualizace Národního plánu budou prováděny formou Zprávy o plnění Národního plánu. Od r. 2011 je vláda o činnostech souvisejících se zavedením eura informována pouze prostřednictvím každoročně zpracovávané Zprávy o činnosti Národní koordinační skupiny.

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2010) (.PDF, 272 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2010 č. 282.

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2009) (.PDF, 311 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2009 č. 403.

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2008) (.PDF, 311 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 9. dubna 2008 č. 381.

 

Zprávy o činnosti Národní koordinační skupiny

Vládní materiál Institucionální zajištění zavedení eura v ČR z listopadu 2005 ukládá ministru financí pravidelně informovat vládu o činnosti Národní koordinační skupiny (NKS). Na tomto základě je pro členy vlády zpracovávána informace, která shrnuje práci NKS za uplynulé období. Při výběru svých aktivit NKS vychází z přístupu, že i bez znalosti termínu zavedení eura lze vykonávat četné přípravné práce, které jsou metodické povahy a nepředstavují neúčelné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2017 (.PDF, 101 kB)
Vláda ČR vzala na vědomí dne 11. dubna 2018. Tento materiál je zpracován pouze v podobě předkládací zprávy.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2016 (.PDF, 154 kB)        
Vláda ČR vzala na vědomí dne 15. února 2017.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2015 (.PDF, 79 kB)
Vláda ČR vzala na vědomí dne 9. března 2016.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2014 (.PDF, 96 kB)
Vláda ČR vzala na vědomí dne 4. března 2015.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2013 (.PDF, 130 kB)
Vláda ČR vzala na vědomí dne 12. března 2014.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012 (.PDF, 129 kB)
Vláda ČR vzala na vědomí dne 27. února 2013.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2011 (.PDF, 155 kB)       
Vláda ČR vzala na vědomí dne 15. února 2012.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny a plnění Národního plánu zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2010 (.PDF, 166 kB)       
Vláda ČR vzala na vědomí dne 2. března 2011.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2009 (.PDF, 135 kB)       
Vláda ČR vzala na vědomí dne 8. února 2010.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2008 (.PDF, 151 kB)       
Vláda ČR vzala na vědomí dne 9. února 2009.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období červenec - prosinec 2007 (.PDF, 158 kB)       
Vláda ČR vzala na vědomí dne 11. února 2008.

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - červen 2007 (.PDF, 210 kB)       
Vláda ČR vzala na vědomí dne 13. srpna 2007.