Vláda přijala doporučení MF a ČNB zatím nestanovit cílové datum přijetí eura

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou doporučily prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tudíž v roce 2018 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Toto společné doporučení, které vychází z dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, přijala vláda na svém zasedání dne 22. prosince 2017.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva financí ze dne 22. prosince 2017.