Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR schválila plán činnosti

sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy
sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy

Vydáno

Na základě Národního plánu zavedení eura v ČR, který schválila vláda usnesením č. 353 v dubnu 2007, stanovila Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice pro nadcházející období následující prioritní oblasti:

  • analýza nákladů plynoucí ze zaokrouhlování a zarovnávaní jednotlivých příjmových a výdajových částek (např. důchody, dávky, daně, poplatky)  pro státní správu,
  • zahájení prací na Obecném zákonu o zavedení eura, zpracování přehledu právních předpisů, ve kterých budou muset být v souvislosti se zavedením jednotné měny provedeny úpravy,
  • rozpracování nástrojů pro ochranu spotřebitelů před neodůvodněným zvyšováním cen při přechodu na placení eurem.

NKS bude také pokračovat ve vyhodnocování zkušeností ze zemí, které již euro zavedly. O činnosti Národní koordinační skupiny bude veřejnost průběžně informována.