2007

ilustrace

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura hodnotila plnění plánu činnosti

Národní koordinační skupina se na svém jednání zaměřila na  plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v ČR. Byla informována o přípravě materiálů metodického charakteru (základní principy Obecného zákona o zavedení eura a Pravidla pro přepočet peněžních částek při přechodu na euro). Zároveň proběhla diskuse o formě plnění vládního úkolu, jenž ukládá provést aktualizaci Národního plánu. NKS rozhodla, že vypracována bude "Zpráva o pokroku při plnění Národního plánu zavedení eura v ČR". Tato zpráva bude předložena vládě do 31. března 2008 a poté zveřejněna.

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR schválila plán činnosti

Na základě Národního plánu zavedení eura v ČR, který schválila vláda usnesením č. 353 v dubnu 2007, stanovila Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice pro nadcházející období následující prioritní oblasti:

  • analýza nákladů plynoucí ze zaokrouhlování a zarovnávaní jednotlivých příjmových a výdajových částek (např. důchody, dávky, daně, poplatky) pro státní správu,
  • zahájení prací na Obecném zákonu o zavedení eura, zpracování přehledu právních předpisů, ve kterých budou muset být v souvislosti se zavedením jednotné měny provedeny úpravy,
  • rozpracování nástrojů pro ochranu spotřebitelů před neodůvodněným zvyšováním cen při přechodu na placení eurem.

NKS bude také pokračovat ve vyhodnocování zkušeností ze zemí, které již euro zavedly. O činnosti Národní koordinační skupiny bude veřejnost průběžně informována.

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR schválila Národní plán zavedení eura

Národní plán zavedení eura byl dnes schválen na úrovni resortů zapojených do činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR. Koordinační skupina - v gesci Ministerstva financí ČR a spolugesci České národní banky - na plánu pracovala od února 2006. Vláda by se národním plánem měla zabývat koncem března, poté bude dokument k dispozici veřejnosti.