Národní koordinační skupina hodnotila stav příprav na zavedení eura

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR byla informována o aktivitách realizovaných v rámci technických příprav na zavedení eura. Za důležité kroky v tomto směru především označila:

  • analytický materiál pojednávající o adaptaci právního prostředí na zavedení eura v ČR,
  • metodiku přípravy finančního sektoru na zavedení eura (přechod z Kč na euro a duální označování cen na kapitálovém trhu, konverze úrokových sazeb po přijetí eura a přepočet zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování),
  • metodický text věnovaný duálnímu označování spotřebitelských cen.

Členové NKS souhlasili, aby úkol předložit vládě do 31. března 2009 aktualizaci Národního plánu byl splněn zpracováním Zprávy o plnění Národního plánu za rok 2008 spolu s výhledem úkolů