2008

ilustrace

Vydáno

Národní koordinační skupina projednala Zprávu o pokroku

Národní koordinační skupina se na svém jednání zabývala materiálem "Zpráva o pokroku při plnění Národního plánu zavedení eura v České republice". Vyslovila souhlas, aby tento materiál byl po absolvování připomínkového řízení předložen vládě k projednání a následně též zveřejněn.