Národní koordinační skupina pro zavedení eura si stanovila úkoly pro další období

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

V návaznosti na dokument Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR, který vláda přijala na svém zasedání začátkem dubna tohoto roku, se Národní koordinační skupina na svém zasedání dne 25. dubna 2008 zabývala plánem činnosti na další období. Pracovním skupinám byla zadána řada úkolů, mezi nimiž lze jmenovat:

  • vyjasnění technických aspektů nástrojů na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen (zejména duální označování cen, etický kodex a sledování cenové hladiny během zavádění eura),
  • příprava finančního sektoru na zavedení eura (metodika přepočtu zůstatků na účtech, duální označování cen u finančních produktů, metodika přepočtu hodnoty základního kapitálu a cenných papírů včetně zaokrouhlování, metodika převedení referenčních úrokových sazeb),
  • metodická příprava právního prostředí na zavedení eura,
  • podrobnější rozpracování aspektů zavedení eura v rezortu zdravotnictví,
  • aktivní sledování příprav na zavedení eura na Slovensku.