Vláda schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Vláda na svém pravidelném zasedání schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR. Tento materiál popisuje dosavadní stav plnění úkolů Národního plánu a stanoví úkoly pro letošní rok a počátek roku 2009. Doporučuje zaměřit pozornost na následující oblasti:

  • vypracování nástrojů na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen při zavádění eura,
  • vytvoření doporučených postupů pro malé a střední podniky v přípravách na zavedení eura,
  • metodická příprava finančního sektoru na zavedení eura.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura, která zprávu připravila, je přesvědčena, že řadu aktivit souvisejících s přípravami na zavedení eura lze provádět s předstihem bez stanoveného data zavedení eura, což usnadní budoucí přechod české ekonomiky na společnou evropskou měnu.