Národní koordinační skupina pro zavedení eura schválila plán činnosti na rok 2009

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

V návaznosti na materiál Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR za rok 2008, který vláda ČR schválila na svém jednání dne 30. března 2009, si Národní koordinační skupina stanovila pro letošní rok následující prioritní oblasti činnosti:

  • zahájení prací na paragrafovém znění Obecného zákona;
  • zpracování metodického materiálu pro přípravu státní správy na zavedení eura;
  • zahájení přípravných prací na strategii komunikační kampaně;
  • průběžné sledování a vyhodnocování zkušeností se zavedením eura na Slovensku.

NKS sleduje základní záměr, aby v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o termínu přijetí společné evropské měny, stav metodických příprav dosáhl takového stupně pokročilosti, který umožní v relativně krátkém čase přistoupit k celkové aktualizaci Národního plánu zavedení eura v ČR.