2009

ilustrace

Vydáno

Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR

Dokument zpracovaný Organizačním výborem NKS; schválený usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2009 č. 404

Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR vysvětluje dva možné přístupy ke změně právního řádu při zavedení eura  - metodu jednorázové změny právního řádu a metodu postupné změny právního řádu. Tento materiál byl vládě předložen, aby svým rozhodnutím vyjasnila spor ohledně způsobu adaptace právního prostředí na zavedení eura v České republice. Vláda schválila metodu postupné změny právního řádu.

Vydáno

Vláda schválila dva materiály k zavedení eura v České republice

Vláda na svém jednání 30. března 2009 schválila dva dokumenty k zavedení eura v České republice, které předložil ministr financí. Jedná se o Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice a Přípravu právního prostředí na zavedení eura v ČR.