Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Dokument zpracovaný Organizačním výborem NKS; schválený usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2009 č. 404

Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR vysvětluje dva možné přístupy ke změně právního řádu při zavedení eura  - metodu jednorázové změny právního řádu a metodu postupné změny právního řádu. Tento materiál byl vládě předložen, aby svým rozhodnutím vyjasnila spor ohledně způsobu adaptace právního prostředí na zavedení eura v České republice. Vláda schválila metodu postupné změny právního řádu.

Metoda jednorázové změny znamená přímou novelizaci všech právních předpisů, které obsahují korunové částky ještě před přijetím eura, což zajistí právní jistotu občanů. Nicméně proti tomuto přístupu bylo namítáno, že v sobě skrývá významná implementační rizika. Alternativním přístupem je metoda postupné změny právního řádu. Ta spočívá v tom, že ministerstva zváží citlivost právních norem s ohledem na právní jistotu občanů či podniků a podle toho se rozhodnou buď pro přímou novelou nebo pro tzv. přímou použitelnost evropského práva. Z právního hlediska není překážkou, aby se po zavedení eura vyskytovaly v právních předpisech po určitou dobu částky v korunách, neboť na ty se automaticky pohlíží jako na částky v eurech podle přepočítacího koeficientu.

Důležitou součástí předloženého materiálu je návrh časového harmonogramu, který podává ucelenou představu o posloupnosti a časovém rozsahu jednotlivých etap legislativních prací při přípravách na zavedení eura v České republice.