Národní koordinační skupina hodnotila stav příprav na zavedení eura

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Národní koordinační skupina schválila materiál Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice, který shrnuje činnosti NKS v r. 2009 a stanoví priority na další období. Tato zpráva bude předložena vládě ČR a následně zveřejněna.