Národní koordinační skupina přizpůsobila své aktivity postoji nové vlády k zavedení eura

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

V návaznosti na ustavení nové vlády ČR v červenci 2010 Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR se na svém zasedání zabývala dalším postupem tenchických příprav. S ohledem na text Koaliční dohody podpořila pokračování přípravných prací, současně ale provedla některé změny v již přijatém plánu práce, které sledují maximální hospodárnost vynakládaných prostředků a posilují metodický charakter prováděných aktivit.