Konvergenční zprávy

Vydáno

Aktualizováno 17. 8. 2022

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie publikují Evropská komise a Evropská centrální banka konvergenční zprávy. Účelem těchto dokumentů je posoudit, zda v členských státech EU s dočasnou výjimkou na zavedení eura bylo dosaženo vysokého stupně udržitelné konvergence, hodnocené prostřednictvím maastrichtských konvergenčních kritérií. Posuzována je rovněž slučitelnost národní legislativy s evropským právem. Kladné vyznění zpráv obou dvou hodnotících institucí otevírá členské zemi cestu do eurozóny.

Konvergenční zprávy jsou zpracovávány nejméně jednou za dva roky nebo na žádost státu s dočasnou výjimkou na zavedení eura.

 

Konvergenční zprávy Evropské komise

Konvergenční zpráva 2022 (EK) (.PDF, 657 kB)
COM(2022) 280 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2020 (EK) (.PDF, 654 kB)
COM(2020) 237 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2018 (EK)  (.PDF, 652 kB)
COM(2018) 370 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2016 (EK) (.PDF, 579 kB)
COM(2016) 374 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2014 (EK) (.PDF, 432 kB)
COM(2014) 326 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2013 o Lotyšsku (EK) (.PDF, 302 kB)
COM(2013) 341 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2012 (EK) (.PDF, 393 kB)    
COM(2012) 257 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2010 (EK) (.PDF, 456 kB)        
KOM(2010) 238 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2008 (EK) (.PDF, 401 kB)       
KOM(2008) 248 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2007 o Kypru (EK) (.PDF, 221 kB)       
KOM(2007) 255 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2007 o Maltě 2007 (EK) (.PDF, 259 kB)       
KOM(2007) 258 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2006 o Slovinsku (EK) (.PDF, 190 kB)       
KOM(2006) 224 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2006 o Litvě (EK) (.PDF, 185 kB)       
KOM(2006) 223 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2006 (EK) (.PDF, 322 kB)
KOM(2006) 762 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2004 (EK) (.PDF, 183 kB)       
KOM(2004) 690 v konečném znění.

 

Konvergenční zprávy Evropské centrální banky

Konvergenční zpráva červen 2022 (ECB) - anglická verze (.PDF, 1839 kB)

Konvergenční zpráva červen 2020 (ECB) - anglická verze (.PDF, 1430 kB)

Konvergenční zpráva květen 2018 (ECB) (.PDF, 631 kB)

Konvergenční zpráva červen 2016 (ECB) (.PDF, 872 kB)

Konvergenční zpráva červen 2014 (ECB) (.PDF, 1308 kB)

Konvergenční zpráva červen 2013 (ECB) (.PDF, 995 kB)

Konvergenční zpráva květen 2012 (ECB) (.PDF, 1231 kB)

Konvergenční zpráva květen 2010 (ECB) (.PDF, 1354 kB)

Konvergenční zpráva 2008 (ECB) (.PDF, 1106 kB)

Konvergenční zpráva květen 2007 (ECB) (.PDF, 1312 kB)

Konvergenční zpráva prosinec 2006 (ECB) (.PDF, 845 kB)

Konvergenční zpráva květen 2006 (ECB) (.PDF, 843 kB)

Konvergenční zpráva 2004 (ECB) (.PDF, 584 kB)