Zprávy o praktických přípravách

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 26. 11. 2014

Zprávy o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny jsou materiály, které zpracovává Evropská komise, aby jejich prostřednictvím informovala o stavu technických příprav na zavedení eura v členských státech EU s dočasnou výjimkou na zavedení eura. U zemí, které aktivně usilují o vstup do eurozóny, jsou podávány podrobnější informace o průběhu příprav ve finančním a podnikovém sektoru, ve veřejné správě, jakož i v oblasti ochrany spotřebitele a informování veřejnosti během komunikační kampaně. Adresátem zpráv jsou evropské instituce, členské státy EU i široká veřejnost.

Stav příprav je konfrontován s doporučeními, která Komise vydala v lednu 2008 v návaznosti na očekávání, že členské státy budou zavádět euro metodou „velkého třesku“ bez využití přechodného období. Komise podává zprávu o stavu praktických příprav obvykle jednou ročně, případně i mimořádně, je-li to opodstatněno vývojem situace.

 

Patnáctá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2014) 706 v konečném znění.

Čtrnáctá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2014) 489 v konečném znění.

Třináctá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2013) 855 v konečném znění.

Dvanáctá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2013) 540 v konečném znění.

Jedenáctá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2010) 667 v konečném znění.

Desátá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2010)398 v konečném znění.

Ninth Report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area 
COM(2009) 692 final.

Osmá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2008) 843 v konečném znění.

Sedmá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2008) 480 v konečném znění.

Šestá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2007) 756 v konečném znění.

Pátá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2007) 434 v konečném znění.

Čtvrtá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2006) 671 v konečném znění.

Třetí zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2006) 322 v konečném znění.

Druhá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2005) 545 v konečném znění.

První zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
KOM(2004) 748 v konečném znění.

 

Doporučení Komise o opatřeních k usnadnění budoucího přechodu na euro
ze dne 10. ledna 2008 (oznámeno pod číslem K(2007) 691).