Právní předpisy

Hlavním právním předpisem vytvářejícím předpoklady pro zavedení eura v ČR je Obecný zákon o zavedení eura. Vstupem do hospodářské a měnové unie ČR bude rovněž vázána řadou norem evropského primárního i sekundárního práva. Nedílnou součástí evropského práva jsou i rozsudky Evropského soudního dvora.

ilustrace