Historie eurobankovek

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 11. 10. 2017
  • Aktualizace grafu

Robert KalinaPříprava eurových bankovek začala v listopadu 1994, kdy Rada Evropského měnového institutu (předchůdce dnešní Evropské centrální banky) pověřila pracovní skupinu pro bankovky, aby navrhla ideová zadání na grafické ztvárnění celé série. Bylo požadováno, aby témata neobsahovala národní prvky, např. připomínání významných osobností či událostí evropských dějin, jež by mohly být vztahovány ke konkrétní členské zemi. Bylo též rozhodnuto, že bankovky budou vydány v sedmi různých nominálních hodnotách.

V červnu 1995 Rada Evropského měnového institutu rozhodla, že připravovaná sada eurobankovek může ztvárnit buď téma Epochy a slohy (Ages and Styles) nebo téma Abstraktní a moderní motivy (Abstract/Modern Theme). Opřela se přitom o doporučení expertní skupiny složené ze zástupců historiků, výtvarníků, psychologů, numismatiků a grafiků. Byla vypsána celoevropská veřejná soutěž na zpracování návrhů budoucích eurobankovek. Tyto návrhy musely respektovat následující požadavky: snadnou rozpoznatelnost jednotlivých bankovek, dokonalé propracování ochranných prvků ztěžujících padělání, vysokou estetickou úroveň zajišťující kladný vztah veřejnosti k novým bankovkám.

Do soutěže bylo obesláno 44 návrhů, z nichž v září 1996 odborná komise vybrala deset nejlepších. S návrhy, které postoupily do užšího výběru, byla seznámena veřejnost. Ve vybraném vzorku 76 procent dotazovaných osob uvedlo, že grafické návrhy rakouského výtvarníka Roberta Kaliny s tématem Epochy a slohy nejlépe vystihují evropského ducha nové měny. Vítězné návrhy grafické podoby eurobankovek byly 16. prosince 1996 představeny Alexandrem Lamfalussym, tehdejším předsedou Evropského měnového Institutu, na zasedání Evropské rady v Dublinu.

Eurobankovky série Europa nadále zobrazují epochy a slohy první série, používají rovněž stejné hlavní barvy. Využit je však pokrok dosažený v ochraně bankovek proti padělání a ve výrobních technologiích. Autorem úprav je Reinhold Gerstetter, nezávislý návrhář bankovek z Berlína. Název této série je odvozen od mytologické postavy řecké bohyně Európy, jejíž jméno nese náš kontinent. Podobizna Európy, převzatá z více než dva tisíce let staré vázy, se nachází ve vodoznaku a na hologramu nových bankovek.

Graf - Graf - Množství obíhajících eurobankovek
Množství obíhajících eurobankovek (Miliardy kusů)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zdroj: Webové stránky European Central bank, Statistical Data Warehouse.
Počet kusů všech eurobankovek 8204217 9036699 9650189 10367583 11348951 12114123 13116310 13643393 14171033 14947640 15687189 16511651 17528199 18895004 20220408
Výchozí stav 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513 7798513

Poznámka: Uvedeny jsou stavy na konci příslušného roku. Počet obíhajících bankovek je zjišťován výpočtem, a to jako vyrobené bankovky minus zlikvidované bankovky minus zásoby bankovek u národních centrálních bank.