Vzhled eurobankovek

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 17. 10. 2016
  • Doplnění nových informací
  • Doplnění nových informací

Motivový obrázekPřední strany eurobankovek jsou propojeny společným námětem oken a portálů, jež mají symbolizovat evropského ducha otevřenosti a spolupráce. Zadní strany zobrazují různá provedení mostů jako symbolů úzkých vazeb mezi evropskými národy i mezi Evropou a ostatními světadíly. Grafické provedení uvedených prvků na bankovkách rozdílných nominálních hodnot připomíná jednotlivé architektonické slohy v evropských dějinách. Ztvárněna jsou stylizovaná architektonická díla nezobrazující skutečné stavby.

První série eurobankovek byla uvedena do oběhu 1. ledna 2002. Od roku 2013 je postupně zaváděna druhá série eurobankovek, nazývaná série Europa, a to v pořadí od nejmenší k největší nominální hodnotě. Nová série zachovává vzhled bankovek i jejich dominantní barvu. Beze změny zůstávají nominální hodnoty eurobankovek. Zpočátku budou obě série obíhat společně. Bankovky staré série však budou postupně stahovány z oběhu a po určité době ztratí statut zákonného platidla. Tento okamžik bude s dostatečným časovým předstihem veřejnosti oznámen. Avšak i po ukončení platnosti budou bankovky staré série vyměňovány za bankovky nové série v národních centrálních bankách Eurosystému.

Odlišnosti mezi bankovkami první a druhé série:

  • Název měny. U první série je uveden v latince (EURO) a v řecké abecedě (EYPΩ), u druhé série také v cyrilici (EBPO).
  • Iniciály Evropské centrální banky. U první série jsou uvedeny v pěti jazykových verzích (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP) u druhé série v devíti jazykových verzích (BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE, EBC).
  • Zeměpisné zobrazení Evropy. Upravená mapa druhé série zahrnuje Maltu a Kypr. Drobné rámečky při spodním okraji bankovek, jež jsou společné pro obě série, znázorňují Kanárské ostrovy a některá zámořská území Francie, kde se euro používá.

VYOBRAZENÍ EUROBANKOVEK

Bankovka 5 euro

Bankovka 5 € (přední strana)     Bankovka 5 € (zadní strana)


Série Europa (bankovka byla uvedena do oběhu 2. května 2013)

Bankovka 5 € série Europa (přední strana)     Bankovka 5 € série Europa (zadní strana)

Rozměry: 120 x 62 mm
Barva: šedá
Architektonický sloh: antika


Bankovka 10 euro

Bankovka 10 € (přední strana)     Bankovka 10 € (zadní strana)


Série Europa (bankovka byla uvedena do oběhu 23. září 2014)

Bankovka 10 € série Europa (přední strana)     Bankovka 10 € série Europa (zadní strana)

Rozměry: 127 x 67 mm
Barva: červená
Architektonický sloh: románský


Bankovka 20 euro

Bankovka 20 € (přední strana)     Bankovka 20 € (zadní strana)


Série Europa (bankovka byla uvedena do oběhu 25. listopadu 2015)

Bankovka 20 € série Europa (přední strana)     Bankovka 20 € série Europa (zadní strana)

Rozměry: 133 x 72 mm
Barva: modrá
Architektonický sloh: gotika


Bankovka 50 euro

Bankovka 50 € (přední strana)     Bankovka 50 € (zadní strana)


Série Europa (bankovka byla uvedena do oběhu 4. dubna 2017)

Bankovka 50 € série Europa (přední strana)     Bankovka 50 € série Europa (zadní strana)

Rozměry: 140 x 77 mm
Barva: oranžová
Architektonický sloh: renesance

Bankovka 100 euro

Bankovka 100 € (přední strana)     Bankovka 100 € (zadní strana)

Rozměry: 147 x 82 mm
Barva: zelená
Architektonický sloh: baroko a rokoko


Bankovka 200 euro

Bankovka 200 € (přední strana) Bankovka 200 € (zadní strana)

Rozměry: 153 x 82 mm
Barva: hnědožlutá
Architektonický sloh: věk skla a oceli


Bankovka 500 euro

Bankovka 500 € (přední strana)     Bankovka 500 € (zadní strana)

Rozměry: 160 x 82 mm
Barva: fialová
Architektonický sloh: moderní architektura 20. století

Ke konci roku r. 2018 bankovka 500 euro přestane být vyráběna a uváděna do oběhu. Obíhající bankovky nadále zůstanou zákonným platidlem a budou moci být vyměňovány za jiné denominace v národních centrálních bankách Eurosystému.