2010

ilustrace

Vydáno

Pracovní návštěva v Polsku

Dne 2. prosince 2010 se uskutečnilo pracovní setkání národního koordinátora pro zavedení eura O. Dědka s vládním zmocněncem pro zavedení eura v Polsku Ludwikem Koteckim a jemu pořízeným útvarem. Jednání se uskutečnilo ve Varšavě v budově ministerstva financí, do jehož rámce jsou, podobně jako v ČR, začleněny koordinační struktury technických příprav na zavedení eura. Útvar vládního zmocněnce pro zavedení eura v Polsku sestává ze sedmi pracovníků, přičemž na úrovni centrální banky zároveň působí zmocněnec bankovní rady pro zavedení eura, jako spolupředseda organizační struktury řídící technické přípravy na zavedení eura v Polsku. ...

Vydáno

Konference "Makro-ekonomické nerovnováhy v EU"

Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze a s Vysokou školou ekonomickou v Praze Vás zve na konferenci „Makro-ekonomické nerovnováhy v EU“. Konference se koná v úterý dne 30.11.2010 od 9.15 hodin na Vysoké škole ekonomické v Praze (Nová budova, posluchárna „A“). Hlavním vystupujícím bude Philippe Gudin de Vallerin, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti a makroekonomickou politiku, Generální ředitelství Státní pokladny (Ministerstvo hospodářství a financí) z Francie. Pracovním jazykem konference je angličtina.

Program konference:
9.15 – 9.30: Zahájení konference
 • Hana MACHKOVÁ (prorektorka Vysoké školy ekonomické v Praze)
 • Pierre LÉVY (velvyslanec Francie v ČR)
 • Tomáš ZÍDEK (náměstek ministra financí ČR): Nová opatření k posílení správy ekonomických záležitostí v EU
9.30 – 10.15: Hlavní vystoupení
 • Philippe GUDIN DE VALLERIN (Ministerstvo hospodářství a financí, Francie): Ekonomická situace v EU – Makro-ekonomické nerovnováhy
10.15 – 10.45: Diskuse

Vydáno

Inflace v centru pozornosti

Oddělení Evropské komise pro Hospodářské a finanční věci (DG ECFIN) vyhotovilo nový komunikační produkt, kterým jsou speciální internetové stránky, jež přístupnou formou objasňují řadu aspektů souvisejících s problematikou inflace. Návštěvník stránek se může seznámit např. s tím, co to je inflace, jak se inflace měří, jaké jsou příčiny tzv. vnímané inlface, aj. Stránky jsou dostupné ve 21 jazycích, mezi nimi i v češtině.

Přístup na internetové stránky Inflace v centru pozornosti

Inflace v centru pozornosti

Vydáno

Seminář "Přežije eurozóna ve své stávající podobě rok 2010?"

Evropské hnutí v České republice a družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia FONTES RERUM pořádají seminář s názvem Přežije eurozóna ve své stávající podobě rok 2010?Diskutované otázky: Jaké jsou dopady hospodářské krize na eurozónu? Přispívá euro k překonání hospodářské krize? Bude utvořena ekonomická vláda EU? Jaké je riziko úplného rozpadu eurozóny? Nemůže být řešením „Deutsche Euro“?

V diskusi vystoupí (v abecedním pořadí):

 • Oldřich Dědek – národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
 • Ondřej Jonáš – českoamerický ekonom a investiční bankéř
 • Petr Mach – ekonom, předseda Strany svobodných občanů
 • Vladimír Tomšík – vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB

Datum konání: úterý 22. června 2010 v 17.00 hod
Místo konání: Klub techniků na Novotného lávce 5, Praha 1. místnost 217

Účast na semináři je bezplatná. Nutno potvrdit e-mailem na adresu fontes.rerum@seznam.cz nebo písemně na adresu FONTES RERUM Dráchov č. 100, pošta: 392 01 Soběslav.

>

Vydáno

Seminář "Česká debata o přínosech a nákladech eura z pohledu světové hospodářské krize"

Česká společnost ekonomická ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní pořádají ve středu 17. února 2010 od 16:00 hodin seminář na téma "Česká debata o přínosech a nákladech eura z pohledu světové hospodářské krize", na kterém vystoupí národní koordinátor zavedení eura v ČR Oldřich Dědek.

 • Datum konání: středa 17. února 2010 v 16.00 hodin
 • Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, Praha 10 (vchod z Kodaňské ul.), místnost č. 004 přízemí

Vydáno

Animované klipy k výhodám eura

Na stránkách Evropské komise, Oddělení pro Hospodářské a finanční věci (DG ECFIN) je ke shlédnutí sada animovaných klipů, jejichž cílem je zábavnou formou objasnit, jaké výhody euro přináši občanům eurozóny. Jedná se o stabilní a nízkou inflaci i úrokové sazby, zdravý základ pro investiční rozhodování a významnou roli ve světové ekonomice.

Klipy ke shlednutí zde.

Vydáno

Fotografická soutěž "Co pro nás znamená euro?"

"Co pro nás znamená euro?“ je fotografická soutěž pořádaná Evropskou komisí. Soutěž je určená pro obyvatele Evropské unie ve věku od 14 do 18 let. Účastníci musí vytvořit týmy o nejméně dvou nebo maximálně třech mladých lidech a jedné dospělé osobě.

Vydáno

Vědomostní kviz o euru a eurozóně

Organizační výbor NKS připravil na úvodní stránce pro kategorii uživatelů Studenti vědomostní kviz s tématickým zaměřením na znalosti o euru a eurozóně. Tento kviz, který má tři úrovně obtížnosti, obsahuje otázky z oblasti historie, základních teoretických východisek měnové integrace a v neposlední řadě i otázky ohledně euromincí a eurobankovek. Součástí odpovědí jsou i dodatečné informace, které rozšiřují poznatky o dané problematice.

Vydáno

Přednáška "Euro v době ekonomické krize"

Eurocentrum Olomouc a Katedra politologie a evropských studií Univerzity Palackého připravují přednášku s názevem Euro v době ekonomické krize; možné konsekvence pro zavedení eura.

 • Datum konání: 7. března 2010, od 17:45 hod.
 • Místo konání: Aula katedry politologie, Křížkovského 12, Olomouc
 • Přednášející: Vladislav Flek (vedoucí Organizačního výboru NKS) a Petr Zahradník (šéf Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny)

Vydáno

Seminář "Rok eura na Slovensku"

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) pořádá dne 15. března 2010 seminář hodnotící slovenské zkušenosti s eurem po jednom roce od jeho zavedení. Na semináři vystoupí následující hosté:Igor Barát (bývalý zplnomocněnec vlády SR pro zavedení eura), Pavel Mertlík (vrchní ekonom Raiffeisenbank), Jan Macháček (novinář Respekt.cz).

 • Místo konání: Metropolitní Univerzita Praha, Prokopova 16/100, Praha 3 
 • Datum konání: 15. březen 2010 

Vydáno

Seminář "Strategie fiskální konsolidace anebo exit strategie?"

FONTES RERUM družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia a Evropské hnutí v České republice si Vás dovolují pozvat na seminář "Strategie fiskální konsolidace anebo exit strategie? (aneb jak přejít od deficitů veřejných financí přesahujících 6 % HDP k vyrovnaným rozpočtům a k euru)", který se bude konat ve čtvrtek 28. ledna 2010 od 17.00 hod v Klubu techniků, Novotného lávka. V diskusi vystoupí: Pavel Mertlík – hlavní ekonom Raiffeisenbank, ČR Praha; Milan Štěch – předseda ČMKOS a místopředseda Senátu PČR a  Miroslav Zámečník – ekonom, Boston Venture Central Europe.

Vydáno

Záznam slyšení kandidáta na post komisaře EK pro hospodářskou a měnovou politiku Olli Rehna

Dne 11. ledna 2010 se na zasedání výboru EP pro hospodářské a měnové záležitosti (ECON) konalo slyšení kandidáta na post komisaře pro hospodářskou a měnovou politiku Fina Olli Rehna. Byla diskutována tato témata: zdravé veřejné finance a udržitelný ekonomický růst, nová strategie EU 2020, Pakt stability a růstu, rozšíření eurozóny, finanční krize aj. V odpovědích na otázky poslanců Evropského parlamentu Rehn uvedl, že pravděpodobně dalším kandidátem na přijetí společné evropské měny bude Estonsko.